Project omschrijving

3 boeken over crisisbeheersing voor SVDC

Rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vaak in één adem genoemd. Ten onrechte, omdat crisisbeheersing iets totaal anders is. SVDC bracht over dit onderwerp een serie boeken uit.

In februari 2016 verscheen het eerste boek GRIP op crisis. Hoe dienstbaar is communicatie in crisissituaties? Richt de communicatie zich op het grote publiek? Of bijvoorbeeld op de media om de eigen reputatie te bevestigen? Het was vakmatig erg interessant om deze vragen beantwoord te zien tijdens de redactie van dit boek. Bovendien waren de vormgeving, opmaak en de bewerking van het omslagbeeld bij ons natuurlijk in goede handen.

Het tweede deel Crisisbeheersing Witte Kolom kwam uit in januari 2018. Dit gaat in op de gevolgen van een crisis in de zorgsector, de zogenaamde ‘witte kolom’. In november 2018 verscheen de derde uitgave, Meer grip op crisis. Dit is een bundeling van 25 artikelen over crisisbeheersing met een kritische blik op de nationale veiligheid.