Corona onthult systeemcrisis

Op 4 januari 2021 verscheen het boek ‘Corona onthult systeemcrisis’. Het is een kritische beschouwing van de politiek-bestuurlijke aanpak van de coronacrisis. Want volgens de auteur moeten we van een institutionele benadering toewerken naar crisismanagement waarbij de menselijke maat meer centraal staat.

Dit is het vierde boek in de serie crisisuitgaven van het SVDC. ‘Corona onthult systeemcrisis’ is een stevig pleidooi van Gert-Jan Ludden voor meer menselijke maat in crisismanagement. Daarbij doelt de auteur op minder centrale gezagsstructuren en bestuurlijke drukte. Hij hoopt hier met dit boek een versnellende bijdrage aan te leveren.

We lazen het manuscript na en voerden tekstcorrecties door. Verder keken we de bronvermeldingen na. En ook voor dit boek verzorgden we het omslagontwerp, de vormgeving en de opmaak.