Project omschrijving

Lochemse Ondernemersavond

De Lochemse Ondernemersavond is een jaarlijks netwerkevent voor ondernemers in de gemeente Lochem. Paul Smit, Emile Ratelband, Erik Hulzebosch en Guido Thys. Klinkende namen van sprekers die in de afgelopen optraden als hoofdgast. Stuk voor stuk bezorgden zij de Lochemse ondernemers een inspirerende en spetterende avond. Vanwege corona kon de avond in 2020 en 2021 helaas niet doorgaan.

De acht Lochemse ondernemersverenigingen, twee netwerkclubs, de Industriële Kring Lochem en de gemeente maken de Lochemse Ondernemersavond financieel mogelijk. De organisatie is in handen van enkele ondernemers die samen het programma voorbereiden.

Voor gemeente Lochem bereidt Plzant communicatie al enkele jaren de publiciteit voor: vooraankondigingen, advertenties (inclusief sociale media), uitnodigingen, de website en een persbericht. In 2021 zou het evenement plaatsvinden op 30 november. Alle voorbereidingen waren gedaan, het draaiboek was klaar en het evenement stond helemaal in de steigers. Begin november werden de coronamaatregelen helaas verder aangescherpt, waardoor het evenement moest worden doorgeschoven naar een ander moment.