Disclaimer

Welkom op de website https://plzant.nl van Plzant communicatie. Met het bezoek aan deze website stem je in met deze disclaimer. Wij kunnen de inhoud van de website en deze disclaimer op elk moment aanpassen. Je krijgt daar geen bericht van.

De inhoud van onze website hebben we zorgvuldig samengesteld. Je bezoek aan deze site is daarom op eigen risico. Wij zetten ons optimaal in om de inhoud correct te houden. Toch kan informatie onvolledig en achterhaald zijn of eventuele fouten bevatten. Dat geldt ook voor informatie over het aanbod van onze diensten.

Voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van informatie op de website zijn wij niet aansprakelijk. Verrichte handelingen op basis van onze website en de daarop verstrekte informatie komen voor eigen rekening en risico. Er komt geen overeenkomst tot stand op grond van eventuele fouten of achterhaalde informatie tussen jou en Plzant communicatie.

Heb je vragen, opmerkingen, klachten, complimenten of tips? Laat het ons weten via ons contactformulier, telefonisch of per brief. Je hebt toestemming om deze website te gebruiken, maar je maakt geen aanspraak op de intellectuele eigendomsrechten van Plzant communicatie, onze gebruikers of licentiehouders. Alle rechten die betrekking hebben op de inhoud van onze website behouden wij ons voor. Toestemming voor het gebruik van onze website-inhoud op publiekelijk toegankelijke plaatsen vraag je aan via info[@]plzant.nl.