‘Open Up!’, een mythologische vertelling van Hans Siepel

In de mythologische vertelling Open Up vertelt Nederlands schrijver, politicoloog, spreker en adviseur Hans Siepel hoe de coronacrisis een nieuw tijdperk inluidt. Verrassend is zijn analyse dat we met wetenschappelijke inzichten alleen de crisis niet gaan oplossen. Want daar is volgens hem een andere energie voor nodig.

De vertelling verscheen als pdf in het Nederlands en het Engels. Het Nederlandstalige boekje (15 cm x 15 cm) is ook in gedrukte vorm verkrijgbaar. Wij zorgden voor de vormgeving, de opmaak en de bewerking van het omslagbeeld. Daarnaast verzorgden we de tekstredactie en de drukwerkbegeleiding.