Havenbedrijf Twente

Goed bereikbaar zijn over het water biedt kansen in Oost-Nederland. Die ontwikkelingen faciliteert Havenbedrijf Twente in Twente en de Achterhoek. Met alle havenzaken onder één dak.

Havenbedrijf Twente werd in 2016 opgericht. Sindsdien maakten we deel uit van het team dat zich bezighield met profilering. We bedachten de slogan ‘Mainport van Oost-Nederland’. Plzant communicatie coördineerde de doorontwikkeling van de huisstijl. We zorgden dat de havengebieden op de foto kwamen. Ook richtten we de website in en zorgden we voor content op Twitter en Facebook. Verder zorgden we voor de redactie en coördinatie van nieuwsbrieven en overige communicatiemiddelen. En jaarlijks verzorgden we bijeenkomsten, zoals de boottocht over het Twentekanaal. Havenbedrijf Twente ging begin 2019 samen met Port of Twente.