Waar denk je aan bij een thema als rendement? Het is logisch om als eerste aan de beleggingswereld te denken: rendement van aandelen. Of aan het rendement van een verwarmingsketel. In algemene zin is rendement ‘de opbrengst van iets in verhouding tot de kosten’.

Communicatie rendabel?

Vanuit communicatieoogpunt denk ik vrijwel meteen aan de opbrengst van communicatie voor organisaties. Dit wordt vaak in verband gebracht met effectiviteit, dus of een boodschap de juiste doelgroep bereikt. Uitgangspunt is dan het aloude ZMBO-model, waarbij de zender (Z) via een communicatiemiddel (M) een boodschap (B) stuurt naar de ontvanger (O). Tegenwoordig is dat niet genoeg. De strijd om de klant wordt steeds groter, vooral in een stagnerende markt. Omzetten lopen terug en organisaties moeten noodgedwongen mensen ontslaan om het hoofd boven water te houden. Hoe maak je communicatie dan rendabel?

Snel rendement

Via sociale media worden meningen over organisaties razendsnel verspreid. Dat is leuk als het goed gaat. Maar om klanten tevreden te houden en van dienst te zijn, moeten de medewerkers van een organisatie daar adequaat op inspringen. Zenden alleen is niet meer genoeg. Mensen zijn mondig en willen gehoord worden. Ze waarderen het als je een nette, klantgerichte reactie geeft en hun hun opmerkingen serieus neemt.

Fundament

Wat krom is, kun je met communicatie niet rechtbreien. Heel onbevredigend soms. Wel kun je het gesprek aangaan en verduidelijken hoe een organisatie tot bepaalde keuzes is gekomen. Zo kun je het handelen, processen en gebeurtenissen nuanceren. Het vraagt om andere faciliteiten in de organisatie en misschien ook wel om een interne cultuuromslag, maar zo creëer je wel begrip bij de buitenwereld. Het is een uitdaging voor elke organisatie om in het juiste daglicht te worden gezien en een goede reputatie te behouden. Dan is het eenvoudiger om relaties aan te halen en dus klanten aan te trekken en te behouden. Communicatie draagt dus fundamenteel bij aan het rendement van organisaties.